کالای فیزیکی

پکیج ورود به هاگوارتز

پکیج ورود به هاگوارتز
پکیج ورود به هاگوارتز
نامه ها و دعوت نامه های هری پاتر
دفتر تغییر شکل روی میز
لیست وسایل هاگوارتز
جلد دفتر تاریخ جادو
پشت جلد دفتر تاریخ جادو
جلد دفتر دفاع در برابر جادوی سیاه
لیست وسایل هاگوارتز در صفحه اول دفتر
جلد دفتر نژادشناسی جغدها
لیست وسایل هاگوارتز در صفحه اول دفتر
جلد دفتر تئوری جادو
لیست وسایل هاگوارتز در صفحه اول دفتر
جلد دفتر پیشگویی آینده
لیست وسایل هاگوارتز در صفحه اول دفتر

پکیج ورود به هاگوارتز

ناموجود
اضافه به سبد خرید

برای ورود به هاگوارتز آماده بشید!

این پکیج شامل :

دفتر تغییر شکل پیشرفته:

ابعاد: 21 در 15

50 برگ

دفتر تاریخ جادوگری:

ابعاد: 21 در 15 سانتی متر

50 برگ

دفتر دفاع در برابر جادوی سیاه 02:

ابعاد: 21 در 15 سانتی متر

50 برگ

دفتر نژادشناسی جغدها:

ابعاد: 21 در 15 سانتی متر

50 برگ

دفتر تئوری جادو:

ابعاد: 21 در 15 سانتی متر

50 برگ

دفتر پیشگویی آینده:

ابعاد: 21 در 15 سانتی متر

50 برگ

مجموعه بازگشت به هاگوارتز:

نامه های هری به سیریوس بلک و سیریوس به هری،پاکت و بلیط هاگوارتز،دعوت نامه هاگوارتز،لیست خرید وسایل مورد نیاز برای ترم یک هاگوارتز،رضایت نامه هاگزمید،نشانگر کتاب هری پاتر،نشانگر وزارت سحر و جادو بسته ی دو عددی،یک پاکت مهر و موم شده