نشان ماه تولد

نشان ماه تولدتون چیه؟ کدوم ماه به دنیا اومدین؟ هیچ می دونین که موقعیت سیاره ها و ستاره ها موقع تولد هر شخص منحصر به فرده؟

نماد ماه تولد شما در واقع نشان زودیاک یا نشان خورشیدی حساب میشه. یعنی موقعیت خورشید در لحظه ی به دنیا اومدن شما :)