میازاکی

هایائو میازاکی،متولد 5 ژانویه 1941، کارگردان مطرح ژاپنی و یکی از بنیان گذاران استودیو جیبلی ه.از آثار مطرح این استاد انیمه می شه به این چند مورد اشاره کرد:

  • قلعه متحرک هاول
  • چیهیرو شهر اشباح
  • پرنسس مونونوکه
  • همسایه من توتورو
  • پونیو