مجموعه ی بِلَک Black

تا به حال به ابعاد خودتون در منظومه شمسی فکر کردین؟ به ابعاد منظومه شمسی در کهکشان راه شیری چطور؟

به ابعاد کهکشان راه شیری بین میلیاردها کهکشان دیگه و به حیاتی که در این فضای سیاه بی نهایت وجود داره، فکر کردین؟