مجموعه هری پاتر

هری پاتر مجموعه ای هفت جلدی از رمانی فانتزی به قلم جی کی رولینگ، نویسنده ی انگلیسیه و درباره ی پسری با همین اسمه که در سن 11 سالگیش متوجه میشه که جادوگره.داستان البته خیلی گسترده تر از این جمله ی ساده س !

عنوان هفت جلد کتاب ها به ترتیب: سنگ جادو، حفره ی اسرار، زندانی آزکابان، جام آتش، محفل ققنوس، شاهزاده ی دورگه و یادگاران مرگ که توسط انتشارات بلومزبری در انگلستان چاپ شد.

کمپانی برادران وارنر هشت فیلم از این مجموعه ساخته و قسمت آخر با عنوان یادگاران مرگ که در دو قسمت ساخته شد، به پر فروش ترین فیلم از این مجموعه تبدیل شد.